Affiliate marketing znamená výkon proti jasně měřitelným výsledkům

Affiliate marketing neboli také partnerský či dealerský marketing je forma výkonnostního marketingu. Jedná se o progresívní formu internetového marketingu, která se úspěšně rozvíjí již více jak 10 let v cz pouze několik let. Jde o systém propagace daných výrobků či služeb prostřednictvím affiliate partnerů, kteří poskytují svůj reklamní prostor (své internetové stránky). Ti jsou placeni za určitou aktivitu (konverzi), například prodej zboží či služeb, registrace apod. A to buď pevně stanovenou částkou, nebo provizí z prodeje.

Mezi výhody affiliate marketingu pro zadavatele reklamy patří to, že výrazně zvyšuje motivaci na straně poskytovatele reklamního prostoru, protože ten není placen za kliknutí či návštěvu, ale registraci či zakoupení produktu či služby. Minimalizují se tak neefektivně vynaložené finanční prostředky. Navíc je reklama snadno měřitelná a také snadno zacelitelná na požadovanou kategorii potenciálních zákazníků.

Pro provozovatele webů je však affiliate marketing také výhodný, zejména vlastní-li stránky s dostatečně relevantním obsahem k nabízeným výrobkům či službám. Mohou tak snadno maximalizovat svůj zisk. Reklama navíc působí v kontextu s obsahem a návštěvníkům tolik nevadí. Navíc je ve formě kontextové reklamy, která není tak agresivně invazivní jako například Pop-Up reklama apod.

Pro affiliate marketing nás kontaktujte.