Co je to brand? Dejte Vaší značce pevné základy a buťde kreativní.

Brand marketing je soubor marketingových postupů zaměřených na zvyšování hodnoty a kvality fungování značky (brand), jejího významu a identity na trhu, její důvěryhodnosti a symboliky. Značku si totiž koncoví zákazníci spojují s kvalitou výrobků a služeb. Brand tedy v sobě nese schopnost vymezit své pole působnosti a vymezit své produkty a služby od ostatních. Je jedinečný a snadno zapamatovatelný. Je lépe viditelný na trhu a umožňuje svému majiteli dosahovat lepších výsledků.

Základními kameny brand marketingu jsou tedy jméno a logo firmy, kterou reprezentují. Ty by měly být snadno zapamatovatelné, přesvědčivé, měly by mít určitý význam vztahující se k činnosti firmy, možnost registrace atd. Pokud koncový zákazník důvěřuje dané značce, rád vyzkouší i jiné produkty označené danou značkou a mají na základě znalosti značky také určitá očekávání.

Mezi cíly brand marketingu je tedy také vybudování vztahu a důvěry zákazníků k dané značce a firmě a šíření jejího dobrého jména za pomoci jiných poddruhů marketingu, například event marketingu nebo internetového marketingu, kdy je třeba nejen SEO marketing, ale i vhodně vytvořené internetové stránky a vhodně zvolená doména. Zvyšuje se tak přidaná hodnota značky.

Chcete budovat Váš brand a rošiřovat v podvědomí Vaši značku? Kontaktujte nás