K čemu slouží Direct Marketing? Jaké technologie jsou používány

Direct marketing je jednou z nejefektivnějších forem a nejúčinnějších forem marketingu. Jedná se o způsob komunikace, při kterém se oslovují potenciální klienti adresným oslovením. Společnosti oslovují potenciální i stávající zákazníky prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, poštou apod. Je používán drtivou většinou společností kdekoliv na světě, od nejmenších až po ty úplně největší.

Mezi komunikační kanály Direct marketingu spadá email marketing, který je jednou z nejpoužívanějších metod díky svému snadnému návrhu, nízké ceně a snadnému určení míry úspěšnosti. Dále jsou hojně využívány reklamy, které mohou mít formu videa, banneru apod. Velmi je také využíván telemarketing, televizní reklamy, inzerce v médiích apod. Všechny tyto kanály spadají do oblasti Direct marketingu.

Mezi hlavní výhody Direct marketingu patří snadné vyhodnocení výsledků během krátké doby. Na rozdíl od všeobecné reklamy poskytuje přímou odpověď od potenciálních zákazníků. Další výhodou je poskytnutí kontaktů na potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o daný produkt. Ty lze pak v budoucnu dále kontaktovat s nabídkou dalších produktů či služeb.

Chceteli direct marketing kontaktujte nás.