Nevíte jak využívat Event marketing? Ideální je Roadshow

Event marketing je marketingová činnost, v jejímž středu stojí nějaká zvláštní událost či výjimečný zážitek, který je prožíván prostřednictvím většiny smyslových orgánů vybraných recipientů na určitém místě a v určitém čase. Je to jedna z platforem pro firemní komunikaci a součást integrovaného marketingu. Má velmi úzké vazby se všemi prvky komunikačního mixu. Nejvíce společného má se sponzoringem, zejména v souvislosti s velkými akcemi, které se těší velkému zájmu médií.

Cílem zinscenovaných zážitků prostřednictvím event marketingu je vyvolání emocí, protože si lidé nejlépe zapamatují to, co sami reálně prožijí. Jde o jeden z důležitých marketingových nástrojů, kterým se snažíme prohloubit vztahy s obchodními partnery nebo zaujmout stávající či potenciální klienty. Důležité jsou především kreativita a originalita. Fantazii se meze nekladou. Zaměření je pouze na velmi úzkou skupinu vyvolených účastníkům, kteří budou firmu a její image reprezentovat dále.

Prostřednictvím vhodně zvoleného event marketingu lze posilovat image firmy u stávajících i potenciálních zákazníků, jejich zaměstnanců a obchodních partnerů. Zahrnuje podporu prodeje, mediální komunikaci, sponzoring, public relations atd. Podstatou však je komunikované sdělení prostřednictvím výjimečné nevšední události, která je vnímána co nejvíce smysly, na kterou se jen tak snadno nezapomene, a o které se bude mluvit ještě dlouho poté.

Máteli zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.