Zajímáte se o leady? Lead Generation je naší doménou.

Lead znamená v marketingu označení potenciálního kontaktu, zákazníka, který projevil svůj zájem o dané produkty a služby a ochotu je nakoupit. Tyto kontakty jsou získávány z několika zdrojů. Může to být například spokojený zákazník, který dané zboží již koupil a doporučil jej svému známému. Nebo může být takovýto kontakt získán prostřednictvím internetových stránek či sociálních sítí. Může se jednat o lidi hledající informace o daném výrobku či službě, nebo jsou již rozhodnuti nakupovat, ale chtějí se jen ujistit.

Nalézt a zobchodovat lead je náplní práce obchodního oddělení společnosti. To tak bude kontaktovat klienty, kteří projevili zájem o daný produkt a čekají, že je někdo kontaktuje a navíc nebudou kontaktovat klienty „naslepo“, což ušetří čas zkušeným obchodníkům, kteří budou mít větší naději na úspěšné uzavření obchodu. Vyplatí se tedy jak společnosti, tak jejím klientům.

Lead má také funkci informační, která může poskytnout Vaší společnosti cenné údaje o trhu, na který jste zaměřeni, například náhlý úbytek potenciálních klientů hledajících informace o Vašem produktu či službě. Pokud je ekonomika v nesnázích, budou v nesnázích i Vaši klienti, kteří budou mít nižší kupní sílu a budou méně nakupovat. To způsobí snížení odbytu Vašich produktů, což může vést k propouštění a snížení kupní síly Vašich bývalých zaměstnanců, kteří budou zase méně utrácet…

Pokud máte zájem o tisíce leadů měsíčně neváhejte nás kontaktovat skrze webový formulář nebo telefonicky. Více také na Cresco Group s.r.o.