Chcete mít efektivní marketing? Poradíme Vám s marketingem

Marketing je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků a služeb. Podle většiny definic je marketing chápán jako proces zaměřený na zákazníka, který prostupuje všemi procesy firmy, od nákupu přes výrobu až po prodej. Cílem marketingu je učinit taková opatření, aby byl nový výrobek uváděn na trhu ve vhodný čas a za odpovídající cenu. U produktů, které již na trhu jsou je cílem zvýšit jejich prodejnost nebo učinit taková opatření, která umožní zvýšení jejich prodejnosti.

Vznik a vývoj marketingu se udává ve druhé polovině 19. století v USA, kdy s rozvojem strojové výroby vznikla potřeba zabývat se metodami výroby. V tomto období, kdy byl převis poptávky nad nabídkou, bylo hlavním cílem vyrobit co nejvíce výrobků za minimální náklady. Tento tzv. výrobně orientovaný marketing fungoval až do Velké hospodářské krize, kdy došlo k převisu nabídky nad poptávkou. V tomto období se marketing začal orientovat na prodej výrobků a služeb. Pozornost marketingu se přesunula do reklamy a společnosti začaly využívat nástroje, kterými jsou například průzkum trhu, aby zjistili, co vlastně zákazníci chtějí. Od konce 2. Světové války se hovoří o tzv. absolutním marketingu, kdy se všichni zaměstnanci společností přizpůsobují přáním zákazníků.

Marketing jako strategický proces uvnitř firmy má 3 fáze (přípravnou, realizační, kontrolní) a využívá různých nástrojů, kterými jsou například informační audit, MIS, analýzy (SWOT, GAP, BSC atd.) ve fázi první. Ve druhé fázi je využíván tzv. Marketingový mix a ve třetí fázi se využívá analýz ekonomických ukazatelů a interních informačních systémů, jejichž součástí je CRM či ERP systém, díky čemuž společnosti získají mnoho cenných informací o svých zákaznících.