Zajímá vás Multilevel marketing jak jej nastavit nebo používat?

Multilevel marketing neboli síťový marketing (zkráceně MLM) je forma přímého prodeje, jejíž podstatou je zkrácení distribučního řetězce na minimum. Výrobce produktů či dodavatel služeb vytváří podmínky pro samostatné podnikání svých nezávislých vlastníků podnikání (NVP). Ti na základě toho zprostředkovávají příležitost stát se nezávislým vlastníkem podnikání dalším lidem, nejčastěji svým známým. Tak vniká víceúrovňová struktura.

Mezi hlavní výhody multilevel marketingu patří fakt, že víceúrovňová distribuční struktura je levnější a účinnější než klasický řetězec velkoskladů, velkoobchodů a reklam. Tato forma distribuce ponechává více finančních prostředků výrobci, který je může investovat do inovací, vývoje a vstupních nákladů, čímž může oproti konkurenci dosáhnout vyšší kvality nabízených produktů či služeb a vyššího zisku.

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o jakousi formu přímého prodeje a frančízingu. Multilevel marketing je také nazýván síťovým prodejem, protože si každý nezávislý vlastník podnikání buduje svou prodejní síť na základě doporučení svých přátel a známých, kteří v něj mají velikou důvěru. Je to jeden z předpokladů pro úspěšné podnikání v tomto druhu marketingu. Seriózní firmy, využívající MLM jsou sdruženy v mezinárodních asociacích, například DSA apod.

Pro více informací o multilevel marketingu nás kontaktujte www.crescogroup.org