Co znamená online marketing? Jakou formou ho používat?

Online marketing neboli také internetový marketing je součástí elektronického marketingu. Jedná se o obchodní marketingovou aktivitu realizovanou v prostředí internetu využívající internetovou reklamu a vlastní webové stránky. Dále pak online public relations, direct marketing a podpora prodeje na internetu. Společně s on-line výzkumem, on-line komunikací a on-line reklamou je součástí tzv. e-bussinessu.

Mezi nejvyužívanější nástroje online marketingu v dnešní době patří SEO optimalizace, což je soubor technik, které usilují o zvýšení návštěvnosti internetových stránek skrze výsledky neplaceného vyhledávání. Webové stránky jsou vytvářeny a optimalizovány tak, aby byly ve výsledcích vyhledávání co nejvýše. Dále pak sponzorované odkazy a bannerová reklama, kdy bannery různých formátů se snaží zaujmout uživatele svým obsahem. Cílí na různé tematické kategorie a zájmy uživatele.

Další důležitou součástí online marketingu je e-mailing, který je internetovou obdobou direct mailingu, kdy se na zakoupené e-mailové adresy odesílají miliony obchodních sdělení. Stejně tak jsou důležitou součástí on-line marketingu i sociální sítě, které umožňují nejen bannerové reklamy a komunikaci se zákazníky, ale i pozorování jejich chování a mnoho statistických informací poskytovaných sociálními sítěmi.

Zajímá Vás online marketing? Obraťte se na nás více na skrze kontaktní formulář nebo na našich oficiálních stránkách www.crescogroup.org