Informace o strategickém marketingu. Analyzovat a správně měřit.

Strategický marketing je vývojovou fází marketingu. Lze jej definovat jako proces, který souvisí s vypracováním analýz vnitřních a vnějších podmínek firmy a její konkurence, například SWOT apod. Dále pak určuje cíle, kterých má být dosaženo v budoucnu a jakými prostředky toho bude dosaženo.

Hlavními cíly strategického marketingu je uspokojení všech potřeb stávajících i potenciálních zákazníků, což se odráží v činnostech společnosti a hledání konkurenčních výhod. Dále to je shromažďování a analyzování dat a informací, které se využívají pro zjištění současné situace podniku. Identifikuje dlouhodobé trendy a stanoví kvalifikované odborné odhady do budoucna a určí tak směr, kterým se bude podnik ubírat. Je to marketing, který pronikl do top managementu podniku.

Strategický marketing je tedy obsahově odlišný od „klasického“ marketingu. Strategický marketing se tedy snaží nahlížet na známé věci ve zcela nových souvislostech, nalézat nové problémy a hledat na ně nová řešení. Úkolem je tedy předpovídání a vytváření nových potřeb potenciálních zákazníků. Výsledkem je tedy inovace vnitřních postupů a strategie podniku. Je tedy nadřazen operativnímu marketingu a procesnímu marketingu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.