Co je to Virální marketing? Jakou formou ho uchopit a pracovat s ním.

Virální marketing je marketingová technika využívaní pro šíření komerčního sdělení prostřednictvím médií a sdělovacích prostředků. Je to plánovaná aktivita, která má přimět příjemce, aby se on sám stal jejím dalším šiřitelem. Společnost tak může oslovit velké množství potenciálních i stávajících klientů s minimálními náklady, proto je virální marketing často využíván v guerilla marketingu.

Nejvyužívanějším médiem pro virální marketing je internet a sociální sítě, blogy apod., které umožňují rychlé sdílení informací mezi velkým počtem jejich uživatelů, kteří je pak dále šíří. Jako vzor virálnímu marketingu slouží různé vtipy, kuriozity a podobné zprávy, které si lidé předávají a šíří dále. Nefunguje jako samostatný nástroj, ale je součástí jiných druhů marketingu. Důležitý je obsah a správné zacílení sdělení, stejně jako jeho formy. Často se využívá vtipu, sexu či brutality, podobně jako v exploatačních filmech z 80. let. To poskytuje dodatečný motiv pro další rozesílání.

Mezi největší výhody virálního marketingu patří nízké náklady, rychlý průnik mezi potenciální klienty a vysoká účinnost, zvláště mezi mladými lidmi. Ti se do kampaně dále zapojují a vytváří zpětnou vazbu. Snadno tak můžeme pozorovat účinnost celé kampaně. Využívají se videa, obrázky, flashové animace apod. Tímto způsobem se virální marketing spojuje email marketingem nebo marketingem na sociálních sítích.

Pro více informací o virálním marketingu nás kontaktujte.